شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

بادصبا

+ [تلگرام] اگر #مجلس قوي تشکيل نشود منتظر اين اتفاقات در داخل ايران باشيد
ساعت دماسنج
بادصبا
رتبه 0
0 برگزیده
628 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
بادصبا عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top