شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

بادصبا

+ بسمه تعالي ميلا باسعادت كريمه اهلبيت حضرت فاطمه معصومه برتمام محبين اهلبيت مبارك باد التماس دعا
درب کنسرو بازکن برقی
بادصبا
0 امتیاز
0 برگزیده
630 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
بادصبا عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top